سامانه سمیع در دفاتر پیشخوان دولت

سامانه ملی یکپارچه عوارض خودرو ( سمیع) ، با همکاری و مشارکت وزارت کشور ، اتحادیه سازمان های حمل و نقل عمومی کشور و اپراتور دانش بنیان آی تی ساز ، این امکان را فراهم نمود تا دفاتر محترم پیشخوان دولت و ict روستایی سراسر کشور بتوانند اقدام به استعلام عوارض خودرو و صدور مفاصا حساب و سایر خدمات مرتبط به مراجعین نمایند .

سمیع تنها مرجع قانونی استعلام و صدور مفاصا عوارض خودرو

سامانه ملی یکپارچه عوارض خودرو ( سمیع ) بعنوان تنها مرجع استعلام و صدور مفاصا عوارض خودرو ، در اجرای تبصره ۳ ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده (۲۹ (قانون مالیات بر ارزش افزوده به شماره ۱۴۸۵۸۸/ت۵۹۴۴۵هـ راه اندازی گردیده است .

ارائه خدمات عوارض خودرو سمیع توسط دفاتر پیشخوان و ict روستایی

دفاتر محترم جهت اتصال و برخورداری از خدمات سامانه ملی یکپارچه عوارض خودرو ( سمیع) کافیست نسبت به تکمیل و ارسال مدارک مورد نیاز اقدام نموده ، تا علاوه بر امکان دسترسی به این خدمت ، دستگاه پوز خدمات سامانه ملی یکپارچه عوارض خودرو سمیع را نیز توسط آی تی ساز دریافت نمایند .

samie